Coming soon ...
BE 0739.418.924
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregel, BTW niet toepasselijk
Katrien Goedertier
Eke-Nazareth
+32 (0)484 787 136
lichaam8geest@gmail.com
De All-Eenheid
voor het leven
Al het leven wordt gekenmerkt door een netwerk van onderlinge verbondenheid waarin voort-
durende uitwisseling plaatsvindt ...
Natuur-lijk jeZelf zijn,
op de stroom van het
Levende Leven,
in resonantie met de netuur.
Inspiratie ...
voor het leven
El Loco  2022
Tekst in opmaak ...
Tekst in opmaak ...