EnergieWerk All-One
met hart voor lichaam & geest
EnergieWerk
EnergieWerk All-One is een uitdrukking van het ondersteunend energetisch werk dat ik aanbied op mijn eigen intuïtieve manier.

Het is ontstaan uit het levenspad dat ik gelopen heb en uit de wijze waarop ik het leven beschouw.

De onderstroom van EnergieWerk All-One is mijn passie voor het "natuur-lijke" en het besef van de eenheid van al het leven.

Vanuit mijn hart voor de mensen en de wereld, heb ik het verlangen om mijn ervaring en passie te delen en van betekenis te zijn.
Centraal staat voor mij het ervaren van meer welbevinden door natuurlijk onsZelf te zijn in harmonie met het dagelijks leven.
EnergieWerk All-One kan ondersteuning bieden
in het dagelijks leven
* bij spanningen en fysieke ongemakken
* bij emotionele ladingen en patronen
* bij thema's uit het leven
* om bewuster in het leven te staan
* om los te laten en op te laden
* om je hart & ziel te volgen
Graag ben ik beschikbaar voor jou en voor wat het levende leven ons brengt

Consult in-persoon en op afstand


Voel je vrij mij te contacteren voor een kennismaking,
informatie of een afspraak

Katrien
lichaam8geest@gmail.com
tel:+32 (0)484 787 136
Graag ben ik beschikbaar voor jou.

Voel je vrij om contact op te nemen
voor een kennismaking, informatie of een afspraak.

Katrien
lichaam8geest@gmail.com
tel: 0484 787 136

Energiewerk wordt in eerste instantie aangeboden op 'waarderings'-basis.
Je bepaalt zelf de bijdrage die je betaalt volgens jouw mogelijkheden.

Diepgaande consulten en intense ondersteuning in onderling overleg.

Betalingen zijn welkom op rekening: BE28 9733 9351 7920 t.a.v. Katrien Goedertier, onder vermelding van "Donatie" of "Bijdrage EnergieWerk".
Disclaimer:
Energiewerk is geen toverstokje dat je bevrijdt van problemen. resultaten hangen ook af van jouw bereidheid tot bewustwording en jouw 'ja' aan het leven en jouw ziel.
De verantwoordelijkheid voor je leven en de keuze die je maakt liggen in jouw handen.
BE 0739.418.924
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregel, BTW niet toepasselijk
Katrien Goedertier
Eke-Nazareth
+32 (0)484 787 136
lichaam8geest@gmail.com
Hoe verloopt een consult EnergieWerk?

Voor het EnergieWerk  stel ik mij beschikbaar en open op, vanuit mijn hart voor de medemens.
Door tijdens een consult bewust in contact te zijn met onsZelf en ook in verbinding te gaan met elkaar,
ontstaat er een afstemming tussen ons beiden. We komen als het ware samen 'in resonantie' op een fijnere frequentie.
Door de intentie van het consult en het delen van wat er leeft ontstaat een opening waarin helende energie gaat stromen.
Je zou kunnen zeggen dat ik hierbij fungeer als een spiegel en een antenne, voor wat er speelt en zich wil laten zien in het moment.
Wanneer jouw levensenergie vrij(er) stroomt, kom je van-zelf, in resonantie met je eigen waarheid en wie je werkelijk bent.
Het effect van dit EnergieWerk laat zich dikwijls zien via spontane invallen, inzichten, toevalligheden, ... .
Vaak zal je, na verloop van tijd, meer rust, vertrouwen, welbevinden en/of (innerlijke) leiding ervaren.
Consult in persoon:
Een 'live' consult ontvouwt zich over het algemeen vanzelf, in onderling overleg, en is vaak een combinatie van gesprek, stilte en lichaamswerk.
Het is echter ook mogelijk te kiezen voor een consult met de focus op massage en handoplegging.
Consult op afstand:
Een consult op afstand is mogelijk telefonisch via Skype of Messenger


Consult per e-mail:
Het is ook mogelijk om via e-mail een situatie, een thema of een intentiete delen. Door de verbinding en de uitwisseling wordt het thema be'licht' en komt Energie in beweging.
Tijdens een consult wordt steeds gewerkt vanuit afstemming. Daarbij staat de energie ten dienste van wat zich aandient en wat goed is voor jou.

Vaak werken enkele sessies als een duwtje in de rug om terug meer 'flow' in je leven te ervaren.
Wanneer een situatie bewust aandacht krijgt binnen een neutraal veld, komt de energie ervan in beweging. Door liefdevolle (h)erkenning,
kan het terug deel worden van de stroom van het leven.
Bij een consult in-persoon maak ik, wanneer passend, gebruik van handoplegging en/of massage-technieken. Er wordt dan verder gewerkt op de
massagetafel. Dit versterkt de verbinding met je lichaam en bevordert het bewust worden en loslaten van spanningen en beperkende gedachten.
Energiewerk All-One
El Loco © 2022
Voor ervaringen van cliënten: klik hier